Слов’янський осередок

Голова осередку – Дмитрієва Ірина ВолодимирівнаГолова осередку – Дмитрієва Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

 

 

 

 


Кількість членів Асоціації в осередку на 01.01.2016 р. – 20 осіб.


Є бажання поділитися досвідом з питань:

 • забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти у галузі знань 016 Спеціальна освіта за спеціальностями;
 • діагностики та корекції психічного стану дітей та дорослих, консультування в системі спеціальної освіти, волонтерської допомоги;
 • особливостей організації корекційно-педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями;
 • навчально-виховної, корекційно-розвивальної, реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах спеціальної та інклюзивної освіти;


Очікування. Об’єднання зусиль та обмін досвідом фахівців у галузі спеціальної педагогіки в Україні, зокрема Донецькій області. Інформаційно-консультативна підтримка. Ознайомлення з сучасними методиками корекційно-виховної роботи з дітьми з обмеженими психофізичними можливостями. Можливість обміну практичним досвідом спеціалістів у галузі спеціальної педагогіки та психології в межах України та зі спеціалістами інших країн. Підвищення фахового рівня спеціалістів і рівня обізнаності та інформативності щодо професійно-практичної діяльності.


Плани на 2016 рік:

 1. Участь у засіданнях, семінарах і конференціях Асоціації корекційних педагогів.
 2. Науково-методична, інформаційна підтримка членів Асоціації, корекційних педагогів м. Слов’янська та Донецької області, батьків та членів родин, які виховують дітей із особливими освітніми потребами.
 3. Створення інформаційного банку про спеціальні загальноосвітні заклади, загальноосвітні заклади з інклюзивною формою навчання в Донецькій області та спеціалістів, які надають корекційно-реабілітаційні, психолого-педагогічні, консультативні послуги дітям із обмеженими можливостями здоров’я та їхнім родинам.
 4. Створення Проблемної науково-дослідної лабораторії «Теоретико-методичні засади спеціальної та інклюзивної освіти дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку».
 5. Взаємодія зі спеціальними загальноосвітніми закладами, залучення педагогічних працівників до членства в Асоціації корекційних педагогів.
 6. Поширення знань зі спеціальної педагогіки та психології серед педагогічних працівників загальноосвітніх закладів.
 7. Просвітницька робота з батьками, що виховують дітей з особливими потребами.
 8. Вивчення досвіду професійно-практичної роботи корекційних педагогів в інших регіонах України.