Виконавчий директор

Виконавчий директор Мартиненко Ірина ВолодимирівнаМАРТИНЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА — виконавчий директор ГО «Українська асоціація корекційних педагогів», доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Практичний логопед, дитячий психолог.


У 2000 році закінчила дефектологічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія». Після закінчення магістратури отримала диплом магістра за спеціальністю «Дефектологія (логопедія)» та здобула кваліфікацію викладача логопедії і спеціальної психології. З 2001 року Ірина Володимирівна є викладачем кафедри логопедії НПУ імені М.П. Драгоманова.


У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості формування мотиваційно-вольової готовності до школи дітей шестирічного віку із ЗНМ» і здобула ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08  спеціальна психологія. У тому ж році сертифікувалась за напрямом «Психологічне консультування дітей та підлітків у гуманістичному підході». Нині  працює над докторським дослідженням у напрямі логопсихології.

У 2017 р.  - докторську дисертацію "Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення" та здобула ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.08  спеціальна психологія. 


Ірина Володимирівна є одним із засновником УАКП, автором Статуту УАКП, організатором більшості конференцій і заходів УАКП.
З 2005 року виконує обов’язки Виконавчого директора УАКП, нині очолює роботу Виконавчого комітету УАКП і роботу з публікації журналу «Корекційна педагогіка. Вісник УАКП».


Ірина Володимирівна проводить активну громадську і наукову діяльність, допомагає у науковій та громадській діяльності студентській молоді. Є автором більше 100 публікацій, поміж яких наукові статті, навчальні посібники, навчальні програми, монографія.