Члени виконавчого комітету

Мартиненко Ірина Володимирівна - член Виконавчого комітету.

 Доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та логопсихології ФСІО НПУ імені М.П.Драгоманова. Професійні інтереси.

Дослідження у сфері логопсихології та логопедії.

Контакти:
050-547-09-40

 

 

 

 

 

  

Маруда Ольга ГригорівнаМаруда Ольга Григорівна - член Виконавчого комітету УАКП.


Заступник голови правління Благодійного товариства допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю «Джерела», завідуюча відділенням соціально-побутової адаптації Центру трудової реабілітації розумово відсталих інвалідів м. Києва.


Закінчила  НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут корекційної педагогіки та психології, за спеціальністю „Дефектологія”, кваліфікація магістра – викладач корекційної педагогіки і спеціальної психології.

 

 

Коломієць Юлія ВікторівнаКоломієць Юлія Вікторівна - член Виконавчого комітету УАКП.


Кандидат педагогічних наук, доцент.


Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова на факультеті спеціальної та інклюзивної освіти, є доцентом кафедри логопедії та логопсихології. Вкладає такі курси, як  «Логоритміка з методикою», «Спецпедагогіка з історією», «Основи нейрофізіології», «Основи нейропсихології».  Є автором понад 35 наукових публікацій у фахових виданнях.

 

Глушенко Катерина ОлександрівнаГлушенко Катерина Олександрівна - член Виконавчого комітету УАКП.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри офтальмо педагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України», член Виконавчого комітету Української асоціації корекційних педагогів, член Української спілки психотерапевтів.

Народилась 16 травня 1983 року у м. Києві.

У 2005 р. закінчила Інститут корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія. Сурдопедагогіка, українська мова та література», здобувши кваліфікацію викладача корекційної педагогіки та спеціальної психології, вчителя молодших класів та української мови і літератури шкіл для глухих і слабочуючих. З 2005 р. по 2009 роки працювала у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на посаді викладача. У 2010 році здобула вчене звання доцента. З 2010 року по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри тифлопедагогіки факультету корекційної педагогіки та спеціальної психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У 2010 р. К.О.Глушенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та Великої Британії», що стала першою в українській тифлосурдопедагогіці спробою узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунікативної сфери сліпоглухих дітей.

З 2011 року Глушенко К.О. є виконавчим директором Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України».
Глушенко К.О. також виконує обов’язки редактора наукового фахового видання кафедри тифлопедагогіки ФКПП "Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки".

Наукові та професійні інтереси Глушенко К.О. пов’язані з вивченням проблем навчання, виховання та розвитку дітей з комплексними порушеннями розвитку; комунікативного розвитку сліпоглухих дітей; ранньої корекції розвитку дітей з комплексними порушеннями та дітей з глибокими порушеннями зору; психологічного супроводу родин, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку; інклюзивного навчання дітей з порушеннями зору.

Глушенко К.О. є автором понад 30 наукових публікацій, основними серед яких є:

  • Офтальмо-гігієнічні основи навчання та виховання дітей з порушеннями зору у загальноосвітніх школах // Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / За редакцією д. психол. н., проф.Синьової Є.П., д. мед. н., проф. Рикова С.О. та авторів, 2016. – 155 с.
  • Формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей: Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 197с.
  • Методика викладання психології дітей з сенсорними порушеннями у вищих педагогічних навчальних закладах освіти: навчальний посібник. – К., 2006. – 119 с. (у співавторстві).

Базима Наталія Валентинівна Базима Наталія Валентинівна - член Виконавчого комітету УАКП.

Кандидат педагогічних наук.

Працює в НПУ імені М.П.Драгоманова на кафедрі логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти. Вкладає такі курси, як  «Основи психологічного тренінгу для осіб з тяжкими порушеннями мовлення», «Методи відбору в спеціальні заклади для дітей з порушеннями мовлення». Відповідальна за випуск «Наукового часопису. Серія 19. Корекційна педагогіки та спеціальна психологія», відповідальний секретар науково-методичного журналу «Логопедія».  Є автором понад 80 наукових публікацій у фахових виданнях України та близького зарубіжжя.

M.A. NLP (майстер нейролінгвістичного програмування), системно-сімейний арт-терапевт, сертифікований тренер з арт-терапії.