Програма ІІІ Науково-практичної конференції “інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами” 13-14 червня 2019 р., м.Бердянськ

13 червня 2019 р. 1 день конференції

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вітальне слово:

●    Чепурний Володимир Павлович – міський голова міста Бердянськ;
●    Богданов Ігор Тимофійович – ректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.
●    Шеремет М. К. Віце-президент УАКП. Почесний член НАПН України, професор, доктор пед. наук, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 1. Шеремет М. К.  - віце-президент УАКП,  Почесний член НАПН України, професор, доктор пед. наук, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Тема доповіді уточнюється.
 2. Гуренко О.І. – перший проректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор. Досвід Бердянського державного педагогічного університету в підготовці фахівців до роботи в інклюзивному освітньому просторі.
 3. Федоренко С.В.  - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. До 100-річчя з дня заснування факультету спеціальної та інклюзивної освіти.
 4. Мартиненко І.В. -  Виконавчий директор УАКП, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

1 лінійка майстер-класів 12.30-14.00

 1. Івашура Наталія Сергіївна. Створення індивідуальної програми розвитку (ІПР) для першокласника з аутистичними порушеннями.
 2. Баранова Христина Євгенівна. Ігри і вправи з природним матеріалом.
 3. Качуровська Оксана Борисівна. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Коломієць Юлія Вікторівна. Шляхи подолання стресу у дітей із труднощами у навчанні.
 5. Тичина Катерина Олександрівна Бабич Наталія Миколаївна Міщенко Марина Сергіївна. Формування складоритмічної сторони мовлення: інноваційні підходи.

Секційне засідання №1

 1. Єфименко Микола Миколайович. Принцип природовідповідності у корекції фізичного розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 2. Дмитрієва Ірина Володимирівна. Інтелектуалізація практичної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями у процесі художньо-естетичного виховання.
 3. Пахомова Н.Г. ФОРМУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ.
 4. Козакова Олена Володимирівна. Використання засобів альтернативної комунікації у процесі навчання дітей із синдромом Дауна.
 5. Антоненко Мілена Михайлівна. Особливості створення освітнього розвивального середовища для учнів з інтелектуальними порушеннями.
 6. Сухіна Ірина Вячеславівна. Психологічна допомога учням з ГРДУ в умовах інклюзивного навчання.
 7. Ленів Зоряна Павлівна.Умови забезпечення інклюзивного навчання дітям із особливими освітніми потребами.
 8. Никоненко Наталія Валеріївна. Укладання професійного портфоліо для вчителів спеціальної освіти.
 9. Чупахіна Світлана Василівна.Використання методу проектів у процесі підготовки педагогів до взаємодії в інклюзивному інформаційному середовищі.

2 лінійка майстер-класів 15.00-16.30

 1. Дідух Ольга Костянтинівна. Сучасні інноваційні методи навчання.
 2. Капшитер Тетяна Анатоліївна. Організація проектної діяльності на міжнародній платформі eTwinning - засіб формування життєвоважливих компетентностей учнів з особливими освітніми потребами.
 3. Базима Н.В. Мовленнєва активність у дітей з РАС: діагностика та розвиток.
 4. Ревуцька Олена Володимирівна. ЛОГОПЕДІЯ ТА ОРТОДОНТІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА УСУНЕННІ МОВЛЕННЄВИХ І МІОФУНКЦІОНАЛЬНИХ (ОРОФАЦІАЛЬНИХ) ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ.
 5. Черкашина Анастасия Викторовна. Розвиток дрібної моторики з використанням авторських iгор.

Секційне засідання № 2

 1. Ковальчук Жанна Михайлівна. Інтенсифікація наукових досліджень з логопедії у закладах вищої освіти України у другій половині ХХ століття.
 2. Линдіна Євгенія Юріївна. Використання альтернативної системи комунікації в організації інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами.
 3. Губарь Ольга Григорівна. Надання логопедичної допомоги підліткам з дизартрією в умовах логопедичного кабінету.
 4. Герега Світлана Олександрівна. Вплив фонової аферентації на процес формування мовних можливостей дитини.
 5. Гордійчук Оксана Євгенівна.?
 6. Лопатинська Наталія Анатоліївна. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ МОВЛЕННЄВОГО ДИЗОНТОҐЕНЕЗУ
 7. Журавльова Лариса Станіславівна. Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією.
 8. Кирста

14 червня 2019 р. 2 день конференції

3 лінійка майстер-класів 10.00-11.30

 1. Єфименко Микола Миколайович. Еволюційна гімнастика (корекційний пластик-шоу) як форма подолання рухових порушень у дітей з вадами у розвитку.
 2. Зверяка Марія Сергіївна. Піскова терапія - засоби та варіанти роботи з дітьми.
 3. Бочарова Наталія. Мозочкова стимуляція в роботі корекційного педагога.
 4. Галущенко Вікторія Іванівна.Особливості застосування прийомів наочного моделювання у корекційній роботі з дітьми.
 5. Таган Людмила Володимирівна. Використання паличок Кюїзенера в корекційно - розвивальній роботі з дітьми з порушеннями мовлення.

Фінал конкурсу методичних робіт УАКП

4 лінійка майстер-класів 11.45-13.15

 1. Вишнивецька Олена Андріївна. Особливості формування сприятливого морально-психологічного клімату в учнівському колективі з інклюзивною формою навчання.
 2. Житнік Тетяна Сергіївна. Використання асоціативних метафоричних карт "Будинок", "Фантастичне дійство" у роботі з дітьми з особливостями емоційної та міжособистісної сфери.
 3. Омельницька Світлана.Казкотерапія - джерело натхнення для педагога.
 4. Пиляєв Вячеслав Миколайович, Пиляєва Наталія Сергіївна. Використання логопедичних зондів за методикою Пиляєвої Н.С.
 5. Товкес Юлія Володимирівна. Застосування PECS для формування комунікативної поведінки у дітей з ТВР.

5 лінійка майстер-класів 14.15-15.45

 1. Притиковська Світлана  Дмитрівна. Прийоми вдосконалення координаційних здібностей у дітей 5- 6 років із загальним недорозвиненням мовлення.
 2. Сундукова Оксана Олегівна. Засоби збереження та відновлення емоційних ресурсів та психологічного здоров'я вчителя спеціальної освіти.
 3. Сєдих Неля Олексіївна. Комплексне обстеження сформованості мовленнєвих структур у першокласників в груповій формі та оптимізація організації роботи на логопедичному пункті.
 4. Чорна Ірина Василівна. Розвиток графічних навичок дітей з ООП.
 5. Лопатка Оксана Василівна. Розвиток мовлення та корекція порушень звуковимови засобами логоритміки.

Засідання Ради УАКП

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ, РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ

16.00

Інформаційний лист УАКП-БДПУ_2019.PDF