Новини

13 червня 2019 р. 1 день конференції

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вітальне слово:

●    Чепурний Володимир Павлович – міський голова міста Бердянськ;
●    Богданов Ігор Тимофійович – ректор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.
●    Шеремет М. К. Віце-президент УАКП. Почесний член НАПН України, професор, доктор пед. наук, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

В номінації - студентські роботи:

1. Бошкову Світлану Віталіївну.
2. Єфімову Анастасію Володимирівну.
3. Войтанович Христину, Маковійчук Юліану, Цапок Дарію.
4. Шамлі Вікторію!

У номінації - роботи фахівців:

1. Максименко Катерину Михайлівну,
2. Шаповалову Світлану Василівну,
3. Винокурову Євгенію Миколаївну!

 

 

Фінал конкурсу відбудеться 14 червня 2019 в м. Бердянськ, БДПУ, 12.00!

Після презентації робіт буде визначено призерів.

До зустрічі!


Ступенева навчальна програма: Нейропсихологічний інструментарій в руках логопеда.
Мета: Ознайомити слухачів із морфо-функціональною організацією та віковими нормами становлення вищих психічних функцій, основами нейропсихологічної діагностики стану сформованості ВПФ та основними напрямками сенсо-моторної та когнітивної корекції ВПФ у дітей із мовленнєвими порушеннями старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Викладач - доцент, канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Юлія Вікторівна Коломієць.