Новини


Ступенева навчальна програма: Нейропсихологічний інструментарій в руках логопеда.
Мета: Ознайомити слухачів із морфо-функціональною організацією та віковими нормами становлення вищих психічних функцій, основами нейропсихологічної діагностики стану сформованості ВПФ та основними напрямками сенсо-моторної та когнітивної корекції ВПФ у дітей із мовленнєвими порушеннями старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Викладач - доцент, канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Юлія Вікторівна Коломієць.